sunraysoflove
φως χριστου  φως χριστου  φως χριστου  φως χριστου  φως χριστου  φως χριστου
VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA!

Eftersom ingen kan förbli oberörd när man tänker på att otaliga föräldralösa och fattiga barn i tredje världen och särskilt i Afrika:

  • Inte har någonstans att bo utan driver omkring ensamma på vägarna utan föräldrar och ett hem att ta skydd i. De har bara marken till bädd och himlen till täcke.
  • Många gånger äter myror och andra insekter eftersom de inte har något annat.
  • Inte har möjlighet till utbildning, inte ens en skrivbok och en penna vilket är nödvändigt för att få delta i undervisningen.
  • Dör av malaria för att det inte finns pengar till en tablett som annars kunde rädda dem.
  • Är utsatta för den stora faran att bli utnyttjade och till och med dödade av människor som håller på med magi och offrar barnen i olika typer av ceremonier.
  • Lever under de hårdaste förutsättningar eftersom de tillhör olika typer av sekter vilka lever i avgudadyrkan och gör deras liv till den mest svåra tillvaro och verklighet.

Därför bestämde vi oss för att samla våra krafter och att i Vår herre Guds - Jesu Kristi namn grunda ett Internationellt brödraskap för kärlek och barmhärtighet, som har till mål att ge så många föräldralösa och fattiga barn som möjligt glädjen och hoppet för en bättre morgondag!

Så grundades den Orthodoxa missionens brödraskap FOS CHRISTU, (Christu = Jesu Kristi , fos = ljus), vilken är en NGO (Νon Gouvernmental Οrganisation) vilket betyder en icke regeringsstyrd ideell organisation, med säte på Rhodos.

Tre Barnhem ‘‘Fos Christu” fardiga att ta emot fattiga och foraldralosa barn!

Det första barnhemmet i området Degeya i Uganda.

Det andra barnhemmet i området Kambonge i Uganda.

Det tredje barnhemmet i området Monde i Uganda.

För de föräldralösa barnen som inte har någonstans att bo och irrar omkring på vägarna utan mat och utan familj att ta hand om dem har vi byggt de 3 första barnhemmen för att de där skall finna lite kärlek,värme och omvårdnad.
Ytterligare två är under uppbyggnad med er hjälp......läs mer

I ett land som Uganda där Malaria och Tyfus, Kolera och AIDS samt andra infektionssjukdomar angriper stora delar av befolkningen, är avsaknaden av sjukhus och läkarmottagningar ett stort problem. Det är mycket svårt att hitta ett sjukhus och ännu mer sällsynta är läkemedel och sjukvårdspersonal.Därför är dödligheten bland våra infödda bröder och systrar ofantligt stor ....läs mer

Vid lunchdags när man inte har något annat att äta är flygmyror en lösning för att ett ett barns tomma mage skall få lite näring.

Efter ett skyfall, vilket gjorde att dessa små myror kom fram ur sina bon, började oräknerliga små och stora barn att hungrigt äta denna mycket märkliga föda.För dessa barn organiserade vi en matstation med mycke kött ris och bananer till efterrätt. ....läs mer

En traktor

en kvarn

svinuppfödning


Att försöka stå för maten till 5 barnhem är ingen lätt uppgift.Det behövs Kött, mjölk, majs, bönor, frukt, grönsaker och mycket annat....läs mer

iliaxtfos

"RÄDDA DE FÖRÄLDRALÖSA"

Det ortodoxa missionsbrödraskapets “Kristi Ljus” program för beskydd av fattiga och föräldralösa barn .

Programansvarig: Nikoleta Psyllaki
Mobil: (0030) 6944369249
E-mail: iliahtidesagapis@gmail.com

DITT BIDRAG

1. EUROBANK IBAN:
GR 680260 4510 000 210
100 33 9067
BIC/SWIFT: ERBKGRAA

2. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΒΑΝ:
GR 42 0172 7010 0057
0107 2359 492
BIC/SWIFT:PIRBGRAA

Who is online

We have3 guests online
RSS 2.0

Statistics

Ιερός Ναός Αγ. Αντωνίου στην περιοχή Monde

ag_antonios_monde