sunraysoflove
φως χριστου  φως χριστου  φως χριστου  φως χριστου  φως χριστου  φως χριστου

Διαβάστε παρακάτω τα Βασικά άρθρα του Καταστατικού "ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ" με αρ. Πρωτ. 74/2008:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ, ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ

Ιδρύεται από τα υπογεγραμμένα ιδρυτικά μέλη Σωματείο και ειδικότερα Ορθόδοξη Ιεραποστολική Αδελφότητα με την επωνυμία «Φως Χριστού» και με έδρα την νήσο Ρόδο. Η Αδελφότητα «Φως Χριστού» είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη κυβερνητικός Οργανισμός. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η επωνυμία της Αδελφότητας θα είναι «Light of Christ».

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του μη κυβερνητικού Οργανισμού είναι η προς κάθε άνθρωπο και κατεύθυνση πνευματική και υλική βοήθεια υπό το φως των αρχών του ιερού Ευαγγελίου και της Ορθόδοξης Παράδοσης.

Ειδικότερα η ίδρυση και λειτουργία των παρακάτω προγραμμάτων:

1) «Σώστε τα Ορφανά», Πρόγραμμα Προστασίας Ορφανών, φτωχών και άπορων παιδιών και αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας απανταχού της γης.

2) «Στοργική Παρουσία», Πρόγραμμα που περιλαμβάνει επισκέψεις αγάπης σε ιδρύματα, φυλακές, και ανθρώπους στερημένους εντός και εκτός Ελλάδος.

3) «Ευαγγελίζεσθε», Πρόγραμμα Ορθόδοξης Ιεραποστολικής δραστηριότητας εντός και εκτός Ελλάδος.

4) «Ανέγερση κτιρίων», Πρόγραμμα ανέγερσης και επισκευής κτιρίων που συντελούν στην αναβάθμιση περιοχών, βιοτικού και θρησκευτικού επιπέδου εντός και εκτός της Ελλάδος.

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

1) Το πρόγραμμα «Σώστε τα ορφανά» περιλαμβάνει:

Α) Προστασίες ορφανών και άπορων παιδιών ανεξαρτήτου εθνικότητας και θρησκεύματος, κυρίως στην Αφρικανική Ήπειρο. Η Προστασία στοχεύει στην εξασφάλιση του καθημερινού συσσιτίου των παιδιών και όπου είναι δυνατόν την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη. Σε καμιά περίπτωση η Προστασία δεν σημαίνει υιοθεσία, σωματική εκμετάλλευση ή μετανάστευση παιδιών σε άλλο τόπο, παρά μόνο υποστήριξη και βελτίωση των συνθηκών ζωής τους στον τόπο διαμονής τους.

Με την μηνιαία οικονομική υποστήριξη συγκεκριμένου ποσού, που θα ορίζει το εκάστοτε Δ.Σ., θα παρέχεται Προστασία σε παιδιά που στερούνται τροφής, στέγης, υγειονομικής περίθαλψης και βασικής εκπαίδευσης από Προστάτες - Φίλους της Αδελφότητας που δηλώνουν τακτική ή έκτακτη συμμετοχή σ΄ αυτό το Πρόγραμμα...

Β) Την συλλογή υλικών αγαθών και την αποστολή τους σε ορφανά, φτωχά, άπορα παιδιά και στις κοινότητές τους με οποιονδήποτε τρόπο, μετά από συστατικό έγγραφο των ειδικών συνεργατών.

Γ) Προώθηση δραστηριοτήτων που να συμβάλλουν στην δημιουργική ενασχόληση εφήβων απανταχού της γης και παροχή υποτροφιών όπου κρίνεται απαραίτητο από το Δ.Σ.

Δ) Ανέγερση κτιρίων, κοντά στις κοινότητες των απροστάτευτων παιδιών, όπως: ορφανοτροφεία, κλινικές, σχολεία, σχολές, οικοτροφεία άπορων παιδιών, συγκροτήματα κτιριακών εγκαταστάσεων, χωριά της αγάπης και όποιο άλλο κτίριο σχετίζεται με τις φυσικές και εκπαιδευτικές ανάγκες ενός παιδιού.

Ε) Σύσταση νοσηλευτικών ομάδων ικανών να προσφέρουν πρώτες βοήθειες στα φτωχά, ορφανά και άπορα παιδιά και τις κοινότητές τους.

2) Το πρόγραμμα «Στοργική Παρουσία» περιλαμβάνει:

Α) Επισκέψεις αγάπης σε ιδρύματα, φυλακές, αρρώστους και ανθρώπους στερημένους απανταχού της γης.

Β) Διανομή υλικών αγαθών όπως τρόφιμα, ρούχα, είδη υγιεινής σε φτωχές οικογένειες και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες ανθρώπων.

Το πρόγραμμα αυτό προϋποθέτει τον ορισμό ‘‘Υπεύθυνου του Προγράμματος'' ο οποίος ορίζεται και παύεται εγγράφως με απόφαση του Δ.Σ. Το άτομο αυτό θα πρέπει να είναι τακτικό μέλος του μη κυβερνητικού Οργανισμού ή ακόμα και μέλος του Δ.Σ. Οι αρμοδιότητές του καθορίζονται από το εκάστοτε Δ.Σ.

3) Το πρόγραμμα «Ευαγγελίζεσθε» περιλαμβάνει:

Α) Άσκηση ορθόδοξης ιεραποστολής, μέσω διαδικτύου ή μέσω δωρεάν έκδοσης και διανομής έντυπου και ψηφιακού υλικού, σε όσους ποθούν να γνωρίσουν και να ασπαστούν τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό.

Β) Ίδρυση τυπογραφικών μονάδων στην Ελλάδα και σε χώρες της εξωτερικής ιεραποστολικής με απώτερο σκοπό την έκδοση πάσης φύσεως εντύπων και βιβλίων που να επιδιώκουν i) την εξάπλωση του λόγου του Θεού ii) την ενημέρωση κοινωνικά ευπαθών ατόμων σε θέματα υγιεινής, πρόληψης και βελτίωσης των συνθηκών βιοτικού και πνευματικού επιπέδου.

Γ) Ίδρυση ραδιοφωνικού σταθμού και τηλεοπτικού σταθμού με σκοπό την διάδοση του λόγου του Θεού και της Ορθόδοξης Παράδοσης καθώς και την ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα.

Δ) Συνεργασία και οικονομική ενίσχυση ιεραποστόλων και ιεραποστολικών ομάδων.

Ε) Το Πρόγραμμα υπόκειται στην άμεση υπευθυνότητα του Δ.Σ., το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίσει συνεργάτες και ομάδες εργασίας προς την εκπλήρωση των απώτερων στόχων αυτού του προγράμματος.

4) Το πρόγραμμα «Ανέγερση κτιρίων» περιλαμβάνει:

Α) Ανέγερση και επισκευή κτιρίων απανταχού της γης, που συντελούν στην αναβάθμιση περιοχών, βιοτικού και θρησκευτικού επιπέδου, εντός και εκτός της Ελλάδος όπως: ορφανοτροφεία, κλινικές, σχολεία, σχολές, ιερούς ναούς, μοναστήρια, τυπογραφεία, οικοτροφεία άπορων παιδιών, συγκροτήματα κτιριακών εγκαταστάσεων με σκοπό την παροχή προστασίας σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες κ.α.

Β) Το Πρόγραμμα υπόκειται στην άμεση υπευθυνότητα του Δ.Σ., το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει συνεργάτες και να συνάπτει συμβόλαια προς ανέγερση ή επισκευή κτιρίων.

ΑΡΘΡΟ 4: ΜΕΣΑ

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού του μη κυβερνητικού Οργανισμού είναι:

Α) Η συλλογή εισφορών προερχομένων από συνδρομές, εράνους, δωρεές, επιχορηγήσεις, καταθέσεις, κληροδοτήματα και άλλες εκδηλώσεις αυτής.

Β) Η διοργάνωση είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς κάθε είδους εκδηλώσεων, ομιλιών, συζητήσεων, αποστολών, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκδρομών, χοροεσπερίδων, συναυλιών, εράνων κ.λ.π.

Γ) Η οικονομική ενίσχυση και η συνεργασία με άλλους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, σωματεία που να έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς εντός ή εκτός της Ελλάδος, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, εκκλησιαστικούς και πολιτιστικούς φορείς, πανεπιστήμια, σχολεία, μαθητικές οργανώσεις, ιδρύματα, συλλόγους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο, οπουδήποτε κι αν εδρεύουν.

Δ) Η ίδρυση προγραμμάτων της Αδελφότητας, με εσωτερικό λειτουργικό κανονισμό, που να υπάγονται στον έλεγχο του Δ.Σ. και να σχετίζονται με τους παραπάνω σκοπούς.

Ε) Η δημοσίευση ιστοσελίδας του μη κυβερνητικού Οργανισμού στο διαδίκτυο. Η έκδοση και κυκλοφορία έντυπου και ψηφιακού υλικού π.χ. DVD, CD, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, φυλλάδια, προς πνευματική οικοδομή και προβολή του έργου της Αδελφότητας, και η διανομή αυτών.

ΣΤ) Η λειτουργία και εκμετάλλευση καταστήματος πώλησης ειδών εκκλησιαστικού και θρησκευτικού περιεχομένου, πολλά από τα οποία θα κατασκευάζονται από τα μέλη της Αδελφότητας, τα δε έσοδα από τις πωλήσεις αυτών θα διατίθενται για τους σκοπούς της Αδελφότητας.

Ζ) Η ίδρυση παραρτημάτων εντός και εκτός της Ελλάδας.

Η) Η συμμετοχή σε προγράμματα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή που έχουν τον ίδιο στόχο.

Θ) Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος συντελεί στην πραγμάτωση του σκοπού της Αδελφότητας σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

iliaxtfos

ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

1. EUROBANK:
0026 0451 210 100 33 9067
IBAN:
GR 680260 4510 000 210 100 33 9067
BIC: ERBKGRAA
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΗΛΙΑΧΤΙΔΕΣ ΑΓΑΠΗΣ

2. ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
5701 072359 492
IBAN:
GR 42 0172 7010 0057 0107 2359 492
BIC: PIRBGRAA
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΗΛΙΑΧΤΙΔΕΣ ΑΓΑΠΗΣ

Online χρήστες

Έχουμε 5 επισκέπτες σε σύνδεση
RSS 2.0

Στατιστικά

Τα Νέα μας !!!

side-12-4-2012

Γιατροί του Κόσμου

giatroi_tou_kosmou

Δελτίο Τύπου - Ουγκάντα

Πέμπτη, 23 Ιούλιος 2009 12:49

Οι Γιατροί του Κόσμου τηρώντας τις δεσμεύσεις τους, αποστέλλουν το Σάββατο 25 Ιουλίου 2009, το πρώτο φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουγκάντα, στο Κέντρο προστασίας εγκατελειμένων παιδιών του χωριού Mόντε, που βρίσκεται 200 χλμ. Βόρεια της Καμπάλα.

Ιερός Ναός Αγ. Αντωνίου στην περιοχή Monde

ag_antonios_monde

Ιερός Ναός Αγ. Τριάδος στην περιοχή Sambue

ag_triada_sambue

1η Οικοκυρική σχολή στην περιοχή Monde

oikokiriki_monde

1η Εστία συσσιτίων στην περιοχή Monde

1_estia_sissitia_monde

Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο στην περιοχή Monde

school_monde_2